ಬಚ್ಚಿಟ್ಟ ಹೃದೆಯ-ತೆರೆದಿಟ್ಟ ಮನಸ್ಸು.

Friday, October 7, 2011

---- ಪ್ರೀತಿ ಎಂಬ ನಿಗೂಢ ...!! ----

 
ಬಾ ಪ್ರೀತಿಯೇ ಬಾ 
ಮನಸು ಹೃದಯಗಳ ನಡುವೆ 
ಕಿಚ್ಚೆಬ್ಬಿಸಿ....
ಮೈ ಕಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ
ಸ್ವಾರ್ಥಿಯೇ ಬಾ...!

ಮೊದಲ ನೋಟದಲ್ಲೇ ಕಾವೇರಿಸಿ
ಹೃದಯದ ಗೂಡಲ್ಲಿ 
ಅಡಗುವ ನೀನು 
ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ನಿಗೂಢ....!!

ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ 
ನೀನು ಕೌತುಕವೂ  ಹೌದು 
ಬದುಕಿನ ಜಾತಕವೂ ಹೌದು
ರೋಗದಂತೆ  ಉಲ್ಬಣವಾದರೆ
ಸೂತಕವೂ ಹೌದು....!!!

ನೀನು ಹೀಗೆ ಬಂದು 
ಹಾಗೆ ಹೊರಡುವ ಅತಿಥಿಯಂತಲ್ಲ, 
ದೇಹದಲ್ಲಿಯೇ ಬೆರೆತುಹೋದ 
ಬಿಸಿ ನೆತ್ತರಿನಂತೆ...!
ನಿನ್ನ ಬಸಿಯಲು ಹೋದರೆ 
ಜೀವಕ್ಕೆ ಮಾರಕ....

ನಿನ್ನ ಸೆಳಕಿಗೆ ಸಿಲುಕದವರಿಲ್ಲ
ಸೆಲಬೆಯಂತೆ ನೀನು 
ಸಿಲುಕಿದವರು ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು 
ಬಲು ಕಷ್ಟ ಕಷ್ಟ....!!!   
      

No comments:

Post a Comment