ಬಚ್ಚಿಟ್ಟ ಹೃದೆಯ-ತೆರೆದಿಟ್ಟ ಮನಸ್ಸು.

Monday, October 17, 2011

.... sashesha...


......ಸಶೇಷ...
ನಡುಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲಿ 
ಮಲಗಿದ್ದ ಮನಸೊಂದು 
ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ಮಿಡುಕುತಿದೆ...

ಸದ್ದು ಮಾಡುವ ಜೀವಗಳು 
ಬಗೆ ಬಗೆ ಮಂತ್ರಾಲೋಚನೆಯಲಿ 
ಮಗ್ನವಾಗಿವೆ.

ಮಿಡುಕುವ ಮನಸು 
ನಡುಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಗತಿಸಿ ಬಿಟ್ಟರೆ...?
ಅಶುಭ ಅಮರಿಕೊಂಡಂತೆ....!

ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಜಗುಲಿಯ ಮೇಲೊಂದು 
ಹಾಸಿಗೆಯ ಹಾಸಿ 
ಮಿಡುಕುವ ಜೀವವ ಮಲಗಿಸಿ 
ನಿರಾಳ ಉಸಿರೊಂದಿಗೆ 
ರೋದನೆಯ ಜೊತೆಗೂಡಿದರು...

ಜೀವವ ತೇಯ್ದು 
ಹಾಸಿಗೆ ನೇಯ್ದ ಮನಸೀಗ 
ಮಮ್ಮಲ ಮರುಗುತ 
ಕಾದಿದೆ, ಕಾಲನು ಬರುವ ದಾರಿಯಲಿ.......

No comments:

Post a Comment