ಬಚ್ಚಿಟ್ಟ ಹೃದೆಯ-ತೆರೆದಿಟ್ಟ ಮನಸ್ಸು.

Sunday, December 26, 2010

ಪ್ರೀತಿ ಇಷ್ಟೇನಾ

   
ಬದುಕು ಅನ್ನೋದು ಇಷ್ಟೇನಾ 
ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಎಸ್ಟ್ ದಿನ

ಹೃದೆಯ ಕೊರೆದು ಘಾಯ ಮಾಡಿ 
ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋ ಔಷದ ಹಚ್ಚಿ 
ಪ್ರೇಮವೆಂಬ ಮಾತು ಕೊರೆದು
ಕನಸಿನ ತುಂಬಾ ಕಾಡಿಬೇಡಿ 
ಮನಸಿನ ತುಂಬಾ ರಾಡಿ ಎಬ್ಬಿಸಿ 
ಮಾತಿಗೆ ಮೊದಲು ಪ್ರೀತಿಯ ತುತ್ತು 
ಮುಚ್ಚಟೆಯಾದರೆ ತುಟಿಗೆ ಮುತ್ತನಿತ್ತು 
ತೋಳಲಿ ಬಳಸಿ ಹುಸಿ ಮುನಿಸ ತೋರಿ 
ಅಪ್ಪೋದ್ ಪ್ರೀತೀನಾ, ಒಪ್ಪಿದ್ರೆ ಪ್ರೇಮನಾ 
ಒಪ್ಪದಿದ್ದ್ರೆ ದೂರಾನ...

ಬದುಕು  ಅನ್ನೋದು ಇಷ್ಟೇನಾ  
ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಎಸ್ಟ್  ದಿನ 
   

No comments:

Post a Comment