ಬಚ್ಚಿಟ್ಟ ಹೃದೆಯ-ತೆರೆದಿಟ್ಟ ಮನಸ್ಸು.

Thursday, May 3, 2012

ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ...... ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ -----
ಶಿವೂ  =  ಏನೋ ರಾಮ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾಳಲ್ಲ ಮೇನಕ ಅವಳು ನಿನಗೆ  
             ಪರಿಚಯನಾ....!!
ರಾಮ =  ಹೌದು ಕಣೋ ಶಿವೂ.  ಅವಳನ್ನು ನಾನು ತುಂಬಾ ಪ್ರಿತಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ 
             ಅವಳು ಅಷ್ಟೇ ನನ್ನ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಿದ್ದಾಳೆ.  
ಶಿವೂ =   ಮತ್ತೆ, ರವಿಗೂ - ಗಿರಿಗೂ ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ 
             ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲಲ್ಲೋ....!
ರಾಮ =  ಛೇ....!  ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ರವಿಯಲ್ಲಿದ್ದನೋ..?
ಶಿವೂ  =  ಹುಚ್ಚಾಸ್ಪತ್ರೆಲೀ .....!!
ರಾಮ =  ಏನಾಗಿತ್ತೋ...?
ಶಿವೂ  =  '' ಆಘಾತ ''..
ರಾಮ =  ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಈಗ ಗಿರಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೋ...?
ಶಿವೂ  =  ''  ಬಾರಲ್ಲಿ '' 
ರಾಮ =  ಏನಾಗಿತ್ತೋ...?  
ಶಿವೂ  =  '' ಮರ್ಮಾಘಾತ '' 
ರಾಮ =  ಅಯ್ಯೋ..! ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನಗೇನಾಗುತ್ತೋ...?
ಶಿವೂ  =  '' ಹೃದಯಾಘಾತ'' 
ರಾಮ =  ಅಹ್......

No comments:

Post a Comment